Колоиден или полуколоиден графит.

  • - - 3801201000 80: Колоиден графит в маслена суспензия; полуколоиден графит
  • - - 3801209000 80: Друг