Други / Терпентинови масла, получени от балсамова смола, от иглолистна дървесина или при производството на целулоза по сулфатния метод, и други терпенови масла, получени при дестилация или друга обработка на иглолистна дървесина; суров дипентен; терпентиново масло, получено при производството на целулоза по бисулфитния метод, и други сурови парацимоли; борово масло (Pinе oil), съдържащо като главна съставна част алфатерпинеол.

  • - - 3805901000 80: Борово масло (Pine oil)
  • - - 3805909000 80: Други