Други, получени от ленти или подобни форми от полиетилен или от полипропилен.

Deutsch 2