Ром и други спиртни напитки, получени чрез дестилация на ферментирали продукти от захарна тръстика.

  • - - 2208401100 10: В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l
  • - - - 2208401100 80: Ром, със съдържание на летливи съставки, различни от етилов или метилов алкохол, равно или по-голямо от 225 грама за хектолитър чист алкохол (с отклонение 10 %)
  • - - - 2208403100 10: Други
  • - - - - 2208403100 80: Със стойност, превишаваща 7,9 EUR на литър чист алкохол
  • - - - - 2208403900 80: Други
  • - - 2208405100 10: В съдове с вместимост, превишаваща 2 l
  • - - - 2208405100 80: Ром, със съдържание на летливи съставки, различни от етилов или метилов алкохол, равно или по-голямо от 225 грама за хектолитър чист алкохол (с отклонение 10 %)
  • - - - 2208409100 10: Други
  • - - - - 2208409100 80: Със стойност, превишаваща 2 EUR на литър чист алкохол
  • - - - - 2208409900 80: Други