Други / Печатарски машини и устройства, които служат за отпечатване с помощта на плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли от № 8442; други печатащи устройства, копирни и факсмашини, дори комбинирани помежду си; части и принадлежности.

  • - - - 8443192000 80: За печатане на текстилни материали
  • - - - 8443194000 80: Използвани при производството на полупроводници
  • - - - 8443197000 80 (0/1) : Други