Многостъпални / Други центробежни помпи.

Dansk 1

  • - - - - - - 8413708910 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - - 8413708990 80: Други