Помпи / Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елеватори за течности.

  • - - - 8413810010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8413810090 80: Други