Инжекционни помпи / Помпи за гориво, за масло или за охлаждаща течност за двигатели с искрово запалване или със запалване чрез компресия.

Deutsch 1

  • - - - 8413302010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8413302030 80: Едноцилиндрова радиалнобутална помпа за високо налягане за бензинови двигатели с директно впръскване, със: - eксплоатационно налягане 200 bar или повече, но не повече от 350 bar, - регулиране на дебита и - предпазен изпускателен клапан, за използване в производството на двигатели за моторни превозни средства
  • - - - 8413302090 80: Други