Други / Помпи за гориво, за масло или за охлаждаща течност за двигатели с искрово запалване или със запалване чрез компресия.

Čeština 1 Deutsch 2 Svenska 1

  • - - - 8413308010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8413308090 80: Други