Други / Зеленчуци, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода - солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0711590011 10: Гъби
  • - - - - 0711590011 80: Гъби, различни от гъбите от видовете Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum и Tricholoma, временно консервирани в саламура, сулфурирана вода или в други консервиращи разтвори, негодни за директна консумация в това състояние, за консервната промишленост
  • - - - - 0711590019 80: Други
  • - - - 0711590090 80: Други