Други / Други, включително частите.

Deutsch 2 Polski 1

  • - - - - 8505902910 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 8505902930 80: Бобина за електромагнитен вентил: - с бутало - с диаметър от 12,9 mm (+/- 0,1), - c височина без буталото 20,5 mm (+/- 0,1), - c електрически кабел с куплунг, и в цилиндричен метален корпус
  • - - - - 8505902991 80: Соленоид с подвижна сърцевина, работещ при номинално напрежение 24 V при номинален постоянен ток от 0,08 A, предназначен за направата на изделия от позиция 8517
  • - - - - 8505902999 80: Други