Поцинковани / Други, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани.

  • - - - - - - 7306307280 80 (0/1) : Тръби
  • - - - - - - 7306307290 80: Други