Праскови, включително броньоните и нектарините.

 • - - 2008701100 10: С прибавка на алкохол
 • - - - 2008701100 20: В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1|kg
 • - - - - 2008701100 30: С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13|%
 • - - - - - 2008701100 80: С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85|%|mas
 • - - - - - 2008701900 80: Други
 • - - - - 2008703100 10: Други
 • - - - - - 2008703100 80: С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85|%|mas
 • - - - - - 2008703900 80: Други
 • - - - 2008705100 10: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1|kg
 • - - - - 2008705100 80: С тегловно съдържание на захар, превишаващо 15|%
 • - - - - 2008705900 80: Други
 • - - 2008706100 10: Без прибавка на алкохол
 • - - - 2008706100 20: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1|kg
 • - - - - 2008706100 80 (2/0) : С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13|%
 • - - - - 2008706900 80 (2/0) : Други
 • - - - 2008707100 10: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1|kg
 • - - - - 2008707100 80 (3/0) : С тегловно съдържание на захар, превишаващо 15|%
 • - - - - 2008707900 80 (2/0) : Други
 • - - - 2008709200 10: Без прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание
 • - - - - 2008709200 80 (3/0) : 5|kg или повече
 • - - - - 2008709800 80 (12/0) : По-малко от 5|kg