Други, включително брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, годни за консумация от човека.

Čeština 2 Deutsch 19