На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 %.

Polski 1

  • - - 0402101100 10: Без прибавка на захар или други подсладители
  • - - - 0402101100 80: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
  • - - - 0402101900 80: Други
  • - - 0402109100 10: Други
  • - - - 0402109100 80: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
  • - - - 0402109900 80: Други