С мощност, превишаваща 10 kW.

Polski 3

  • - - - - - 8407909010 80: Бутални или ротационни двигатели с вътрешно горене с искрово запалване, с работен обем от не по- малко от 300 cm³ или повече и с мощност 6 kW или повече, но непревишаваща 20,0 kW, предназначени за производството на: • самоходни косачки за тревни площи, оборудвани със седалка от подпозиция 8433 11 51 и ръчни косачки за тревни площи от позиция 8433 11 90, • тракторите от подпозиция 8701 91 90, чиято основна функция е същата като на косачките за тревни площи • четиритактовите косачки с двигател с работен обем не по малко от 300 cm³ от подпозиция 8433 20 10 или • снегорините и роторните снегочистачни машини от подпозиция 8430 20
  • - - - - - 8407909020 80: Компактен двигател за втечнен нефтен газ (ВНГ) със: - 6 цилиндъра, - изходна мощност 75 kW или повече, но ненадвишаваща 80 kW, - всмукателни и изпускателни клапани, които са модифицирани за непрекъсната работа при големи натоварвания, използван за производството на превозни средства от позиция 8427
  • - - - - - 8407909090 80: Други