С мощност, превишаваща 75 kVA, но непревишаваща 375 kVA.

Polski 1

  • - - - 8502120010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8502120090 80: Други