С мощност, превишаваща 75 kVA, но непревишаваща 375 kVA.

Polski 2

 • - - - 8501620010 80: Предназначени за гражданската авиация
 • - - - 8501620030 10: Други
 • - - - - 8501620030 80: Система от горивни елементи - състоящи се поне от горивни елементи с фосфорна киселина, - в корпус с вградено управление на водата и пречистване на газовете, - за постоянно, стационарно захранване с енергия
 • - - - - 8501620050 80: Зарядни устройства с използване на слънчева енергия, състоящи се от по-малко от шест елемента, които са преносими и служат за захранване на устройства с електроенергия или за зареждане на батерии; тънкослойни фотоволтаични продукти; фотоволтаични продукти от кристален силиций, които са трайно вградени в електрически изделия, в случаите, в които електрическите изделия имат функция, различна от генериране на електроенергия, и когато тези електрически изделия консумират електрическата енергия, произведена от вградения фотоволтаичен елемент (или елементи) от кристален силиций ; модули или панели с изходно напрежение, непревишаващо 50 V (пост.напр.) и с изходна мощност, непревишаваща 50 W, предназначени единствено за директно използване като зарядни устройства за батерии в системи със същите характеристики на напрежението и мощността
 • - - - - 8501620061 10: Други
 • - - - - - 8501620061 20: Фотоволтаични модули или панели от кристален силиций
 • - - - - - - 8501620061 80: Изпратени от Китайската народна република, освен ако продуктите са под режим транзит по смисъла на член V от ГАТТ (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm) (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
 • - - - - - - 8501620062 80: Изпратен от Малайзия
 • - - - - - - 8501620063 80: Изпратени от Тайван
 • - - - - - - 8501620069 80: Други
 • - - - - - 8501620098 80: Други