С мощност, превишаваща 2 000 kVA.

  • - - - - 8502138010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8502138090 80: Други