Превишаваща 5 000 kW.

  • - - - - - 8408908910 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - 8408908990 80: Други