С мощност, превишаваща 20 000 kW, но непревишаваща 50 000 kW.

  • - - - - 8411826010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8411826090 80: Други