С мощност, превишаваща 7,5 kW, но непревишаваща 37 kW.

Deutsch 7

  • - - - - 8501523010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8501523090 80: Други