С мощност, превишаваща 750 kVA, но непревишаваща 2 000 kVА.

Polski 1

  • - - - - 8502134010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8502134090 80: Други