Превишаваща 37 kW, но непревишаваща 75 kW.

  • - - - 8701931000 80: Селскостопански трактори и горски трактори, колесни
  • - - - 8701939000 80: Други