С дебелина, превишаваща 1 mm, но по-малка от 3 mm.

Nederlands 1

  • - - - 7219331000 80: Съдържащи тегловно 2,5% или повече никел
  • - - - 7219339000 80: Съдържащи тегловно по-малко от 2,5% никел