Превишаваща 1 000 kW, но непревишаваща 5 000 kW.

  • - - - - - 8408908510 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - 8408908590 80: Други