Превишаваща 250 литра, но непревишаваща 340 литра.

Deutsch 3 Français 6

  • - - - - - - 8418219910 80: Предварително заредени с флуоровъглеводороди (HFC)
  • - - - - - - 8418219990 80: Други