С мощност, превишаваща 16 kVA, но непревишаваща 500 kVA.

Dansk 1

  • - - - 8504330010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8504330090 80: Други