Други електрически проводници, за напрежение, превишаващо 1 000 V.