Превишаващо 62 %, но непревишаващо 72 %.

  • - - - - - - - - - 0406909210 80: Tulum Peyniri, приготвено от овче мляко или биволско мляко, в опаковки по-малко от 10 kg
  • - - - - - - - - - 0406909290 80: Други