С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %, но непревишаващо 30 %.

Čeština 1 Deutsch 13 Ελληνικά 1

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

 • - - - - 2007995010 80: Пюрета и каши от кестени
 • - - - - 2007995015 10: Пюрета и каши от ябълки
 • - - - - - 2007995015 80: плодовите пюрета, получени чрез прецеждане през сито и след това нагрявани във вакуум до завиране, чиито химични характеристики и вкус не са били променени от топлинния процес
 • - - - - - 2007995025 80: Други
 • - - - - 2007995031 80: Каши от смокини
 • - - - - 2007995032 80: Каши от шам фъстък
 • - - - - 2007995033 80: Каши от лешници
 • - - - - 2007995041 10: Други
 • - - - - - 2007995041 20: плодовите пюрета, получени чрез прецеждане през сито и след това нагрявани във вакуум до завиране, чиито химични характеристики и вкус не са били променени от топлинния процес
 • - - - - - - 2007995041 30: Круши
 • - - - - - - - 2007995041 80: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
 • - - - - - - - 2007995042 10: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
 • - - - - - - - - 2007995042 80: С тегловно съдържание на захар, превишаващо 15%
 • - - - - - - - - 2007995043 80: Други
 • - - - - - - 2007995045 10: Кайсии
 • - - - - - - - 2007995045 80: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
 • - - - - - - - 2007995047 10: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
 • - - - - - - - - 2007995047 80: С тегловно съдържание на захар, превишаващо 15%
 • - - - - - - - - 2007995049 80: Други
 • - - - - - - 2007995051 10: Праскови, включително броньоните и нектарините
 • - - - - - - - 2007995051 80: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
 • - - - - - - - 2007995052 10: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
 • - - - - - - - - 2007995052 80: С тегловно съдържание на захар, превишаващо 15%
 • - - - - - - - - 2007995053 80: Други
 • - - - - - - 2007995061 10: Смеси
 • - - - - - - - 2007995061 20: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
 • - - - - - - - - 2007995061 80: От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50% или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
 • - - - - - - - - 2007995062 80: Други
 • - - - - - - - 2007995063 10: Други
 • - - - - - - - - 2007995063 20: Смеси, в които никой от плодовете, съставящи сместа, не превишава 50% от общото й тегло
 • - - - - - - - - - 2007995063 80: От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50% или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
 • - - - - - - - - - 2007995064 80: Други
 • - - - - - - - - 2007995065 10: Други
 • - - - - - - - - - 2007995065 80: От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50% или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
 • - - - - - - - - - 2007995067 80: Други
 • - - - - - - 2007995083 10: Други
 • - - - - - - - 2007995083 80: Концентрирано пюре от манго, приготвено чрез варене: - от рода Mangifera spp., - с тегловно съдържание на захар от не повече от 30 %, за употреба в производството на храни и напитки
 • - - - - - - - 2007995084 80: Концентрирано пюре от папая, приготвено чрез варене: - от рода Carica spp., - с тегловно съдържание на захар от 13 % или повече, но не повече от 30 %, за употреба в производството на храни и напитки
 • - - - - - - - 2007995085 80: Концентрирано пюре от гуаява, получено чрез варене: - от рода Psidium spp., - с тегловно съдържание на захар от 13 % или повече, но не повече от 30 %, за употреба в производството на храни и напитки
 • - - - - - - - 2007995089 80 (0/1) : Други
 • - - - - - 2007995093 10: Други
 • - - - - - - 2007995093 80: Концентрирано пюре от манго, приготвено чрез варене: - от рода Mangifera spp., - с тегловно съдържание на захар от не повече от 30 %, за употреба в производството на храни и напитки
 • - - - - - - 2007995094 80: Концентрирано пюре от папая, приготвено чрез варене: - от рода Carica spp., - с тегловно съдържание на захар от 13 % или повече, но не повече от 30 %, за употреба в производството на храни и напитки
 • - - - - - - 2007995095 80: Концентрирано пюре от гуаява, получено чрез варене: - от рода Psidium spp., - с тегловно съдържание на захар от 13 % или повече, но не повече от 30 %, за употреба в производството на храни и напитки
 • - - - - - - 2007995099 80: Други