Други / С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %.

  • - - - - 0401501910 80: Сметана
  • - - - - 0401501990 80: Мляко