За напрежение, превишаващо 72,5 kV.

Deutsch 2 Français 1

  • - - - 8537209910 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8537209990 80: Други