С външен диаметър, превишаващ 168,3 mm, но непревишаващ 406,4 mm.

  • - - - - - 7304499510 80: Снабдени с принадлежности, за газове или течности, предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - 7304499590 80: Други