Превишаващ 168,3 mm, но непревишаващ 406,4 mm.

  • - - - - - - 7304399320 80 (0/2) : С въглероден еквивалент (CEV), определен чрез формулата и химичните анализи на Международния институт по заваряване (IIW), непревишаващ 0,86
  • - - - - - - 7304399380 80: Други