С бутален двигател, с работен обем, превишаващ 250 cm$3, но непревишаващ 500 cm$3.

  • - - 8711301000 80: С работен обем, превишаващ 250 сm$3, но непревишаващ 380 сm$3
  • - - 8711309000 80: С работен обем, превишаващ 380 сm$3, но непревишаващ 500 сm$3