Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4.

  • - - - - 5208591011 10: Изработени на ръчен стан
  • - - - - - 5208591011 80: Ръчно печатани чрез "батик" метод
  • - - - - - 5208591019 80: Други
  • - - - - 5208591091 10: Други
  • - - - - - 5208591091 80: Ръчно печатани чрез "батик" метод
  • - - - - - 5208591099 80: Други