Превишава 48 mm / Едноснопови и многоснопови въжета.

  • - - - - - - - 7312108912 10: От стомана
  • - - - - - - - - 7312108912 80: Изпратени от Мароко
  • - - - - - - - - 7312108913 80: Изпратени от Република Корея
  • - - - - - - - - 7312108919 80: Други
  • - - - - - - - 7312108990 80: Други