Предназначени за промишлен монтаж: на автомобилни превозни средства от № 8703, на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2 500 cm$3 или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2 800 cm$3, на автомобилни превозни средства от № 8705.

Čeština 1 Deutsch 48 English 1 Français 1 Slovenčina 1

  • - - - 8708502010 80: Страничен вал на автомобилна ос, снабден с карданен шарнир с еднакви ъглови скорости, от всяка страна, от вид, предназначен за използване при производството на стоки от № 8703
  • - - - 8708502020 80: Трансмисионен вал в подсилена с въглеродни влакна пластмаса, представляващ един единствен детайл без никаква свръзки по средата - с дължина от 1 м или повече, но не повече от 2 м, - с тегло 6 кг или повече, но не повече от 9 кг
  • - - - 8708502040 80: Предавателна кутия (трансмисия) с един вход и два изхода, разположена в корпус от лят алуминий, с общи размери не повече от 148 mm (± 1 mm)  x 213 mm (± 1 mm) x 273 mm (± 1 mm) , състояща се най-малко от следното: - два електромагнитни еднопосочни съединителя, които работят в противоположни посоки, - входящ вал с външен диаметър 24 mm (± 1 mm), завършващ с шлиц с 22 зъба, и - коаксиална изходяща втулка с вътрешен диаметър 22 mm или повече, но не повече от 30 mm, завършваща със шлиц с 22 или повече, но не повече от 28 зъба, за използване при производството на превозни средства с висока проходимост или на превозни средства със специално предназначение
  • - - - 8708502090 80: Други