Сачмено-винтови и ролково-винтови двойки.

  • - - - 8483403010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8483403090 80: Други