Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, различни от тези от № 7010 или 7018.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 7013100000 80: Предмети от стъклокерамика
 • - 7013220000 10: Чаши за пиене (със столче), различни от стъклокерамичните
 • - - 7013220000 80 (2/0) : От оловен кристал
 • - - 7013280000 80 (2/0) : Други
 • - 7013330000 10: Други чаши за пиене, различни от стъклокерамичните
 • - - 7013330000 80 (6/0) : От оловен кристал
 • - - 7013370000 80 (8/0) : Други
 • - 7013410000 10: Стъклени предмети за сервиране (различни от чашите за пиене) или за кухня, различни от стъклокерамичните
 • - - 7013410000 80 (2/0) : От оловен кристал
 • - - 7013420000 80: От стъкло, с коефициент на линейно разширение, непревишаващ 5 !x! 10$-$6 за градус по Келвин в температурен диапазон между 0 °C и 300 °C
 • - - 7013490000 80 (4/0) : Други
 • - 7013910000 10: Други предмети
 • - - 7013910000 80 (2/0) : От оловен кристал
 • - - 7013990000 80 (2/0) : Други