Други / Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, различни от тези от № 7010 или 7018.

Deutsch 3

  • - - - 7013371000 80: От закалено стъкло
  • - - - 7013375100 10: Други
  • - - - - 7013375100 20: Ръчно изработени
  • - - - - - 7013375100 80: Гравирани или по друг начин декорирани
  • - - - - - 7013375900 80: Други
  • - - - - 7013379100 10: Механично изработени
  • - - - - - 7013379100 80: Гравирани или по друг начин декорирани
  • - - - - - 7013379900 80: Други