Самосвали, предназначени да бъдат използвани извън пътната мрежа.

  • - - 8704101000 80: С бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), или с искрово запалване
  • - - 8704109000 80: Други