Предназначени за промишлен монтаж: на автомобилни превозни средства от № 8703, на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2 500 cm$3 или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2 800 cm$3, на автомобилни превозни средства от № 8705.

Čeština 1 Deutsch 1 English 3

  • - - - - 8708942010 80: Кормилен механизъм със зъбна рейка в алуминиева кутия с хомокинетични шарнири от вида, използван за производството на стоки от глава 87
  • - - - - 8708942090 80: Други