Денатурирани или предназначени за други промишлени цели (включително рафиниране), с изключение на консервиране или приготвяне на продукти, предназначени за храна на хора или животни.

  • - - - - 2501005110 80: Денатурирани
  • - - - - 2501005190 80: предназначени за други промишлени цели (включително рафиниране), с изключение на консервиране или приготвяне на продукти, предназначени за храна на хора или животни