Предназначени за промишлен монтаж: на автомобилни превозни средства от № 8703, на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2 500 cm$3 или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2 800 cm$3, на автомобилни превозни средства от № 8705.

Čeština 1 Deutsch 7 English 5 Polski 1 Slovenčina 26

  • - - - 8708802010 80: Горен тампон за окачване , състоящ се от: - Метално легло с три монтажни болта, и - Гумен тампон От вида, използван в производството на стоки от глава 87
  • - - - 8708802020 80: Заден носач с предпазен пластмасов етикет, оборудван с два метални легла със запресовани гумени заглушаващи тампони, от вида, използван за производството на стоки от глава 87
  • - - - 8708802030 80: Заден носач, оборудван със сферичен шарнир и метално легло със запресован гумен шумоизолиращ тампон, от вида, използван за производството на стоки от глава 87
  • - - - 8708802090 80: Други