Предна част или половин предна част.

  • - - - - 0204421010 80: От домашни овце
  • - - - - 0204421090 80: Други