Тъкани от шенилна прежда / Изтъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда, различни от артикулите от № 5802 или 5806.

Deutsch 8

  • - - - 5801260010 80: Изработени на ръчен стан
  • - - - 5801260090 80: Други