От прежди с различни цветове / Други памучни тъкани.