От прежди с различни цветове / Други тъкани.

Deutsch 13

  • - - - 5007905010 80: Изработени на ръчен стан
  • - - - 5007905090 80: Други